D-AHU Professional 1 D-AHU Professional 2 D-AHU Professional 3 D-AHU Professional 4 D-AHU Professional 5 D-AHU Professional 6 D-AHU Professional 7 D-AHU Professional 8 D-AHU Professional 9 D-AHU Professional 10 D-AHU Professional 11 D-AHU Professional 12 D-AHU Professional 13 D-AHU Professional 14 D-AHU Professional 15 D-AHU Professional 16 D-AHU Professional 17 D-AHU Professional 18 D-AHU Professional 19 D-AHU Professional 20 D-AHU Professional 21 D-AHU Professional 22
Protok zraka Nom. m³/h 1,800 2,200 3,500 5,400 6,600 7,600 9,000 11,000 14,000 18,300 23,800 29,800 33,800 43,200 51,000 63,000 68,000 77,000 87,000 95,400 111,200 127,000
Dimenzije Jedinica Visina mm 640 640 740 840 840 940 1,090 1,150 1,270 1,390 1,570 1,690 1,870 1,990 2,110 2,290 2,290 2,290 2,410 2,470 2,590 2,650
    Širina mm 720 810 980 1,190 1,390 1,390 1,380 1,550 1,720 1,970 2,190 2,480 2,510 2,940 3,230 3,620 3,890 4,410 4,660 4,960 5,460 6,060
Notes_Description Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu Svaki uređaj D-AHU Professional može se dizajnirati prema vašim potrebama. Odaberite svoj AHU na tools.daikinapplied.eu