Specifications Table for CYQS-DK-R

CYQS150DK80RSN CYQS150DK80RBN CYQS200DK100RBN CYQS200DK100RSN CYQS250DK140RSN CYQS250DK140RBN
Učin grijanja Brzina 2 kW 7.1 (1) 7.1 (1) 9.2 (1) 9.2 (1) 12.7 (1) 12.7 (1)
  Brzina 3 kW 9.0 (1) 9.0 (1) 11.6 (1) 11.6 (1) 16.2 (1) 16.2 (1)
Delta T Brzina 2 K 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 18 (1) 18 (1)
  Brzina 3 K 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 16 (1) 16 (1)
Ulazna snaga Samo ventilator Nom. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
  Grijanje Nom. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
Širina vrata Maks. m 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Visina vrata Maks. m 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)
Dimenzije Jedinica Visina mm 270 270 270 270 270 270
    Širina mm 1,548 1,548 2,048 2,048 2,548 2,548
    Dubina mm 561 561 561 561 561 561
  Pakirana jedinica Visina mm 760 760 760 760 760 760
    Širina mm 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Dubina mm 630 630 680 680 680 680
Weight Jedinica kg 88 88 108 108 137 137
  Pakirana jedinica kg 108 108 145 145 190 190
Kućište Colour   RAL9006 RAL9016 RAL9016 RAL9006 RAL9006 RAL9016
  Materijal   Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik
Required ceiling void >-=-mm mm 420 420 420 420 420 420
Ventilator Količina zraka Grijanje Brzina 2 m³/h 1,235 (1) 1,235 (1) 1,646 (1) 1,646 (1) 2,058 (1) 2,058 (1)
      Brzina 3 m³/h 1,746 (1) 1,746 (1) 2,328 (1) 2,328 (1) 2,910 (1) 2,910 (1)
Radna tvar Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Regulacija   Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil
Razina zvučnog tlaka Grijanje Brzina 2 dBA 39 (1) 39 (1) 40 (1) 40 (1) 41 (1) 41 (1)
    Brzina 3 dBA 49 (1) 49 (1) 50 (1) 50 (1) 51 (1) 51 (1)
Promjer cjevovoda Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plin OD mm 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Zračni filtar Type   Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1
Potrebna dodatna oprema (treba se naručiti odvojeno) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52)
Power supply Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230
Raspon napona Min. % 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240
Struja Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 16 16 16 16 16 16
  Struja pod punim opterećenjem (FLA) Motor ventilatora A 1.26 1.26 1.68 1.68 2.10 2.10
Napomene Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije)
  Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima
  Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom
  Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište
  Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m)
  Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice
  Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove