Tablica podataka za CYQS-DK-F

CYQS150DK80FSN CYQS150DK80FBN CYQS200DK100FSN CYQS200DK100FBN CYQS250DK140FSN CYQS250DK140FBN
Učin grijanja Brzina 2 kW 7.1 (1) 7.1 (1) 9.2 (1) 9.2 (1) 12.7 (1) 12.7 (1)
  Brzina 3 kW 9.0 (1) 9.0 (1) 11.6 (1) 11.6 (1) 16.2 (1) 16.2 (1)
Delta T Brzina 2 K 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 18 (1) 18 (1)
  Brzina 3 K 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 16 (1) 16 (1)
Ulazna struja Samo ventilator Nom. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
  Grijanje Nom. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
Širina vrata Maks. m 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Visina vrata Maks. m 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)
Dimenzije Jedinica Visina mm 270 270 270 270 270 270
    Širina mm 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500
    Dubina mm 590 590 590 590 590 590
  Pakirana jedinica Visina mm 760 760 760 760 760 760
    Širina mm 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Dubina mm 630 630 680 680 680 680
Težina Jedinica kg 66 66 83 83 107 107
  Pakirana jedinica kg 83 83 115 115 145 145
Casing Boja   RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016
  Material   Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik Elektrogalvanizirani mekani čelik
Required ceiling void >-=-mm mm 420 420 420 420 420 420
Fan Količina zraka Grijanje Brzina 2 m³/h 1,235 (1) 1,235 (1) 1,646 (1) 1,646 (1) 2,058 (1) 2,058 (1)
      Brzina 3 m³/h 1,746 (1) 1,746 (1) 2,328 (1) 2,328 (1) 2,910 (1) 2,910 (1)
Radna tvar Tip   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Regulacija   Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil Elektronički ekspanzijski ventil
Razina tlaka zvuka Grijanje Brzina 2 dBA 39 (1) 39 (1) 40 (1) 40 (1) 41 (1) 41 (1)
    Brzina 3 dBA 49 (1) 49 (1) 50 (1) 50 (1) 51 (1) 51 (1)
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plin OD mm 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Zračni filtar Type   Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1 Filtar koji se može čistiti usisivačem G1
Potrebna dodatna oprema (treba se naručiti odvojeno) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52) Daikin žični daljinski upravljač (BRC1E52A/B ili BRC1D52)
Power supply Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230
Raspon napona Min. % 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240
Struja Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 16 16 16 16 16 16
  Struja pod punim opterećenjem (FLA) Motor ventilatora A 1.26 1.26 1.68 1.68 2.10 2.10
Napomene Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije) Razina instalacije B: standardna postavka, za više informacija pogledajte tehnički priručnik priručnika za instalaciju (na raspolaganju je samo jedna razina instalacije)
  Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima Povoljni uvjeti: pokriva trgovačke centre ili ulaz s okretnim vratima
  Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom Normalni uvjeti: malo izravnog vjetra, nema otvorenih vrata nasuprot, zgrade samo s jednim katom
  Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište Nepovoljni uvjeti: položaj na kutu ili trgu, višestruki katovi i/ili otvoreno stepenište
  Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m) Razina tlaka zvuka (na 3 m)
  Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice Priključci cjevovoda i ožičenja nalaze se na vrhu jedinice
  Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove Sadrži fluorovodične stakleničke plinove