Tablica podataka za BRP069B43

BRP069B43.
Dimenzije Jedinica Visina mm 79
    Širina mm 52
    Dubina mm 17.5
Težina Jedinica kg 0.050