ATXP20L2V1B ATXP20L5V1B ATXP25L2V1B ATXP25L5V1B ATXP35L2V1B ATXP35L5V1B
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032
  Grijanje Nom. kW 0.020 0.020 0.020 0.020 0.032 0.032
Kućište Colour   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 286 286 286 286 286 286
    Širina mm 770 770 770 770 770 770
    Dubina mm 225 225 225 225 225 225
  Pakirana jedinica Visina mm 305 305 305 305 305 305
    Širina mm 830 830 830 830 830 830
    Dubina mm 360 360 360 360 360 360
Weight Jedinica kg 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
  Pakirana jedinica kg 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Pakiranje Težina kg 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Izmjenjivač topline Duljina mm 610 610 610 610 610 610
  Redovi Količina   2 2 2 2 2 2
  Kretanje rebara mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Stupnjevi Količina   18 18 18 18 18 18
  Passes Quantity   2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Lamela Type   ML lamela (Višestruka rešetka) ML lamela (Višestruka rešetka) ML lamela (Višestruka rešetka) ML lamela (Višestruka rešetka) ML lamela (Višestruka rešetka) ML lamela (Višestruka rešetka)
Izmjenjivač topline 2 Duljina mm 600 600 600 600 600 600
  Redovi Količina   1 1 1 1 1 1
  Kretanje rebara mm 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
  Stupnjevi Količina   4 4 4 4 4 4
Ventilator Tip   Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka Ventilator poprečnog protoka
  Količina   1 1 1 1 1 1
  Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5 11.5
      Visoko cfm 346.1 346.1 356.7 356.7 406.1 406.1
      Srednji m³/min 7.9 (0.000) 7.9 (0.000) 8.1 (0.000) 8.1 (0.000) 8.3 (0.000) 8.3 (0.000)
      Srednji cfm 279.0 279.0 286.0 286.0 293.1 293.1
      Nizak m³/min 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.3
      Nizak cfm 208.4 208.4 215.4 215.4 222.5 222.5
      Tihi način rada m³/min 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5
      Tihi način rada cfm 155.4 155.4 155.4 155.4 159.0 159.0
    Grijanje Visoko m³/min 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5 11.5
      Visoko cfm 363.7 363.7 363.7 363.7 406.1 406.1
      Srednji m³/min 8.4 (0.000) 8.4 (0.000) 8.6 (0.000) 8.6 (0.000) 9.0 (0.000) 9.0 (0.000)
      Srednji cfm 296.6 296.6 303.7 303.7 317.8 317.8
      Nizak m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 7.0 7.0
      Nizak cfm 229.5 229.5 236.6 236.6 247.2 247.2
      Tihi način rada m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
      Tihi način rada cfm 287.0 287.0 287.0 287.0 287.0 287.0
Motor ventilatora Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA
  Brzina Koraci   5 + tiho + automatski. 5 + tiho + automatski. 5 + tiho + automatski. 5 + tiho + automatski. 5 + tiho + automatski. 5 + tiho + automatski.
    Hlađenje Visoko o/min 1,000 1,000 1,020 1,020 1,140 1,140
      Srednji o/min 830 830 850 850 870 870
      Nizak o/min 660 660 680 680 700 700
      Tihi način rada o/min 530 530 530 530 540 540
    Grijanje Visoko o/min 1,040 1,040 1,040 1,040 1,140 1,140
      Srednji o/min 880 880 890 890 930 930
      Nizak o/min 710 710 730 730 760 760
      Tihi način rada o/min 610 610 610 610 610 610
  Izlaz Nazivni W 22 22 22 22 22 22
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55   55   58  
  Grijanje dBA 55   55   58  
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Visoko dBA 39 39 40 40 43 43
    Srednji dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000) 34 (0.000)
    Nizak dBA 25 25 26 26 27 27
    Tihi način rada dBA 20 20 20 20 20 20
  Grijanje Visoko dBA 39 39 40 40 40 40
    Srednji dBA 34 34 34 34 35 35
    Nizak dBA 28 28 28 28 29 29
    Tihi način rada dBA 21 21 21 21 21 21
Promjer cjevovoda Liquid OD mm 6,35   6,35   6,35  
  Plin OD mm 9.50   9.50   9.50  
  Odvod vode   18   18   18  
  Toplinska izolacija   Cijevi za tekućinu i plin   Cijevi za tekućinu i plin   Cijevi za tekućinu i plin  
Zračni filtar Type   Uklonjivo / perivo Uklonjivo / perivo Uklonjivo / perivo Uklonjivo / perivo Uklonjivo / perivo Uklonjivo / perivo
Upravljanje smjerom istrujavanja Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje Desno, Lijevo, Horizontalno, Prema dolje
Regulacija temperature Mikroračunalna kontrola Mikroračunalna kontrola Mikroračunalna kontrola Mikroračunalna kontrola Mikroračunalna kontrola Mikroračunalna kontrola
Upravljački sustavi Infracrveni daljinski upravljač   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Žičani daljinski upravljač   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1 1
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 2 2 2 2 2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2 2 2 2 2
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Faktor snage Nazivni Hlađenje % 38.82 (0.000) 38.82 (0.000) 40.16 (0.000) 40.16 (0.000) 49.25 (0.000) 49.25 (0.000)
    Grijanje % 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 49.25 (0.000) 49.25 (0.000)
Struja Nazivna radna struja - 50 Hz Hlađenje A 0.19 0.19 0.20 0.20 0.29 0.29
    Grijanje A 0.21 0.21 0.21 0.21 0.29 0.29
Razina zvučne snage Hlađenje dBA   55   55   58
  Grijanje dBA   55   55   58
Promjer cjevovoda Liquid OD mm   6,35   6,35   6,35
  Plin OD mm   9.50   9.50   9.50
  Odvod vode     18   18   18
  Toplinska izolacija     Cijevi za tekućinu i plin   Cijevi za tekućinu i plin   Cijevi za tekućinu i plin