Specifications Table for ARXF-A

ARXF20A5V1B ARXF25A5V1B ARXF35A5V1B ARXF50A2V1B ARXF60A2V1B ARXF71A2V1B
Kućište Colour   Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo Slonovača bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 550 550 550 734 734 734
    Širina mm 658 658 658 870 870 870
    Dubina mm 275 275 275 373 373 373
  Pakirana jedinica Visina mm 630 630 630 820 820 820
    Širina mm 790 790 790 1,050 1,050 1,050
    Dubina mm 400 400 400 480 480 480
Weight Jedinica kg 26 26 28 46.0 50.0 50.0
  Pakirana jedinica kg 28 28 30 50.0 54.0 54.0
Kompresor Model   1YC25KXD#D 1YC25KXD#D 1YC25KXD#D 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
  Količina ulja cm³ 375 375 375 650 650 650
  Type   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
  Izlaz W 870 870 870 1,300.0 1,300.0 1,300.0
  Vrsta ulja   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
Pakiranje Težina kg 2 2 2 4.0 4.0 4.0
Izmjenjivač topline Duljina mm 670 670 647 943 920 920
  Redovi Količina   1 1 2 1 2 2
  Kretanje rebara mm 1.40 1.40 1.40 1.4 1.4 1.4
  Stupnjevi Količina   24 24 24 32 32 32
  Passes Quantity   1.6 1.6 3.1 2.2 2.2 2.2
  Tube type   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Tube material   Bakar Bakar Bakar      
  Lamela Type   Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE) Saćasta lamela (PE)
Ventilator Tip   Propeler Propeler Propeler Propeler ventilatora Propeler ventilatora Propeler ventilatora
  Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 27.6 27.6 28.2      
      Visoko cfm 975 975 996      
      Nom. m³/min       43.2 47.8 47.8
      Nom. cfm       1,527 1,689 1,689
    Grijanje Visoko m³/min 27.1 28.0 26.8      
      Visoko cfm 957 990 946      
      Nom. m³/min       43.2 45.3 45.3
      Nom. cfm       1,527 1,600 1,600
Motor ventilatora Model   ZWA138S28A ZWA138S28A ZWA138S28A D55F-31 D55F-31 D55F-31
  Stupanj izolacije   Razred „E” Razred „E” Razred „E”      
  Izlaz W 21 21 21 58 81 81
  Brzina Hlađenje Visoko o/min 840 840 840 740 760 760
      Nom. o/min       710 740 740
      Nizak o/min 700 700 700 710 740 740
    Grijanje Visoko o/min 870 900 840 710 660 660
      Nom. o/min       710 660 660
      Nizak o/min 720 720 720 630 660 660
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46 46 46 46 46 46
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Min. °CDB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 18 18 18 18 18
      Maks. °CDB 24 24 24 24 24 24
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 60 60 62 61 63 66
  Grijanje dBA 61 61 62 61 63 65
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Visoko dBA 46 46 48      
    Nom. dBA       47 49 52
  Grijanje Visoko dBA 47 47 48      
    Nom. dBA       49 49 52
Radna tvar Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Punjenje kg 0.55 0.55 0.70 0.90 1.15 1.15
  Punjenje TCO2Eq 0.44 0.44 0.48 0.61 0.78 0.78
  GWP   675.0 675.0 675.0 675 675 675
Promjer cjevovoda Liquid OD mm 6,35 6,35 6,35 6,4 6,4 6,4
  Plin OD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7 12.7
  Odvod vode OD mm 18 18 18 16 16 16
  Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 15 15 15 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
  Razlika razine IU - OU Maks. m 12 12 12 20 20 20
  Toplinska izolacija       Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin Cijevi za tekućinu i plin
Capacity control Method   Varijabilno (inverter) Varijabilno (inverter) Varijabilno (inverter) Varijabilno (inverter) Varijabilno (inverter) Varijabilno (inverter)
Standardna dodatna oprema Drenažni čep 1 1 1 1 1 1
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1
  Naljepnica punjenja radne tvari 1 1 1 1 1 1
  Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova 1 1 1 1 1 1
  Opće mjere sigurnosti 1 1 1 6 6 6
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Priključci ožičenja For power supply Quantity   3 3 3 3 3 3
    Remark   Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje
  For connection with indoor Količina   4 4 4 4 4 4
    Remark   Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje Uključena žica za uzemljenje
Napomene (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
Standardna dodatna oprema Drenažni poklopac (2)       3 3 3