Tablica podataka za 3MXM-N8

3MXM40N2V1B8 3MXM52N2V1B8
Dimenzije Jedinica Visina mm 734 734
    Širina mm 974 974
    Dubina mm 401 401
Težina Jedinica kg 57.0 57.0
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Super nisko o/min 420 420
    Grijanje Super nisko o/min 420 420
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -10 -10
      Maks. °CDB 46 46
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 46.0 46.0
  Grijanje Nom. dBA 47.0 47.0
Radna tvar Type   R-32 R-32
  Punjenje kg 1.80 1.80
  Punjenje TCO2Eq 1.22 1.22
  GWP   675.0 675.0
Priključci cjevovoda Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 30 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 30 m)
  razlika u razini IU - OU Maks. m 15.0 15.0
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5
  Ukupna duljina cjevovoda Sustav Stvarno m 50 (2) 50 (2)
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Vreća s vijcima 1 1
  Drenažni čep 1 1
  Sklop reduktora 1 1
  Drenažni poklopac (1) 6 6
  Drenažni poklopac (2) 3 3
Power supply Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Napomene (1) - Za jednu prostoriju (1) - Za jednu prostoriju
  (2) - Za kombinaciju s CVXM-A, FVXM-A - maksimalna duljina cjevovoda je 30 m. (2) - Za kombinaciju s CVXM-A, FVXM-A - maksimalna duljina cjevovoda je 30 m.
  (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove