Skip to main content

Provjerite jesu li vaši Daikin rashladnici vode sukladni s direktivom EPBD te rade li sigurno i optimalno uz najmanju moguću potrošnju energije

Zajedno s najnovijim izdanjem direktive EPBD (Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada) koja se sada provodi pokrenut je i prvi dio inicijative „Čista energija za sve Europljane“.

Redovito servisiranje i održavanje rashladnika vode važan je aspekt vlasništva nad sustavom kojima se osiguravaju neprekidna pouzdanost, učinkovitost, niska potrošnja i sigurnost. Sve veća usmjerenost na energetsku učinkovitost širom Europske Unije stavlja imperativ na sukladnost s regulatornim zahtjevima koja se mora postići postupcima servisiranja i održavanja sustava HVAC.

Daikin i naši partneri stoga nude uslugu pregleda sustava kojom se osigurava sukladnost vaših Daikin rashladnika vode s direktivom EPBD te siguran i optimalan rad sustava uz najmanju moguću potrošnju energije. Pregled se izvodi u skladu s uputama proizvođača i sastoji se od sljedećih koraka.

  • Fizički pregled uređaja, njegove instalacije i svih sastavnih dijelova, uključujući napajanje (napon), rad kompresora, razine rashladnog sredstva i ulja u kompresoru te zatezanje svih električnih priključaka
  • Pregled i analiza svih povijesnih i aktivnih alarma i upozorenja
  • Fizički pregled očitanja senzora, ispitivanje i umjeravanje sondi za praćenje temperature, tlaka, protoka te provjera radnih parametara kao što je pregrijavanje, pothlađenje, pristup
  • Vizualni pregled nepropusnosti spojeva i provjera curenja rashladnog sredstva
  • Ispravan rad upravljačke jedinice Microtech III i pripadajućih modula upravljačkog ormarića
  • Stvaranje detaljnog servisnog izvješća

 

Zatražite posebnu ponudu za izvođenje pregleda kako biste učinili prvi korak prema sigurnom radu i sukladnosti sustava s direktivom EPBD!

Plus! Počnite planirati za budućnost uzimajući u obzir potencijalne uštede energije koje vam mogu osigurati sustavi za automatizaciju i upravljanje zgradama.