No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Istrujavanje zraka se pojačava u modu za grijanje

Kada je istrujavanje podešeno na LOW,  količina zraka se povećava pod preopterećenjem. (Preopterećenje - stanje u kojem jedinica radi u tom trenu, a mogu ga uzrokovati prljavi filteri.)