No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Jedinica proizvodi lomljivi zvuk.

kod promjene temperature plastični dijelovi kao prednja istrujna maska mogu proizvesti lomljivi zvuk.