No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Jedinica proizvodi zvuk protoka zraka.

Zvuk protoka zraka u jedinici uzrokuje promjena strujanja radne tvari. Ovaj se zvuk čuje kada kada se mod rada mijenja sa hlađenje na grijanje.