No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Jedinica proizvodi zvuk protoka vode

Zvuk protoka vode proizvodi rashladna tvar koja struji jedinicom.
Ovaj zvuk je malo jači kod operacije odmrzavanja u modu grijanje.