No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Klimatizacijska jedinica ne ispuhuje zrak nakon uključivanja moda za grijanje.

Jedinica prvo radi na sistemu ugrijavanja kako nebi ispuhivala hladan zrak u modu grijanja.
(U slučaju niske vanjske temperature proces ugrijavanja traje nešto duže.)