No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Vanjska jedinica ispušta vodu ili paru.

Funkcija odmrzavanja aktivirana u modu za grijanje pretvara mraz u vodu ili paru. Mala količina vode ispusti se prilikom grijanja.