No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Ventilator unutarnje jedinice radi nakon isključenja moda za grijanje (kod jedinica sa grijačima)

Kako bi se temperatura grijača smanjila ventilator  nastavlja s radom nakon isključenja otprilike 60-100 sekundi.