No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Nakon uključenja jedinice lamele na istrujnom otvoru rade.

Kada je jedinica uključena, mikro kompjuter upravlja lamelama kako bi odredio njihov položaj  za početak rada.