No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Što je prijenos topline?

Toplina uvijek prelazi iz hladnije substance u topliju. U stvari, molekule koje se brže kreću prenašaju svoju energiju na molekule koje se sporije kreću. Na taj način brže molekule usporavaju, a sporije ubrzavaju. Pojednostavljeno to znači ako je vani vruće, toplina pokušava ući u hladniji dio prostorije. 

Toplina se može prenjeti sa jednog tijela na drugo na bilo koji od ovih načina:

  • zračenjem
  • kondukcijom
  • konvekcijom 

Zračenje

Pomoću valova ( slično kao svjetlosni valovi ) u kojima se energija prenosi sa jednog tijela na drugo.

Kondukcija 
Strujanje topline između dijelova tvari, od jedne do druge u izravnom kontaktu.


Konvekcija

Prijenos između tekućina ili zraka.