No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Koja je razlika između senzibilne i latentne topline?

Za klimatizaciju su bitne dvije vrste topline:

  • senzibilna toplina
  • latentna toplina 

Senzibilna toplina
Kad zagrijavamo neki objekt i kako mu dodajemo toplinu njegova temperatura raste. Povećanje te topline naziva se senzibilna toplina. Slično tome , kad objektu oduzimamo toplinu i njegova temperatura pada, oduzeta toplina također se naziva senzibilna toplina. Toplina koja uzrokuje promjenu temperature kod nekog objekta naziva se senzibilna toplina.

Latentna toplina
Sve substance u prirodi imaju mogućnost promjene stanja.Krute substance mogu postati tekuće ( led se pretvara u vodu ), i tekuće mogu postati plinovite ( voda se pretvara u paru ), no za takve promjene potrebno je dodati ili oduzeti toplinu. Toplina koja uzrokuje ovakve promjene zaove se latentna toplina. 

Latentna toplina međutim ne uzrokuje promjenu temperature substance - npr. voda kod vrenja ima stalnu temperaturu od 100oC. Toplina koja se dodaje vodi koja vrije naziva se latentna toplina. Toplina koja uzrokuje promjenu stanja, bez promjene temperature naziva se latentna toplina. 

Shvaćanje ove razlike, bitno je za shvaćanje upotrebe rashladne tvari u sustavima za hlađenje. Također objašnjava zašto se za definiciju učina hlađenja sustava koriste termini poput " totalni učin " ( senzibilna  i latentna toplina ) i " senzibilni učin ". Da bi se latentna toplina otklonila iz zraka tijekom ciklusa hlađenja potrebana je kondenzacija unutar same jedinice. Senzibilan učin je potreban za smanjenje temperature, dak je latentni učin potreban za otklanjanje vlage iz zraka