No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Što je inverter tehnologija?

Inverter tehnologija je sastavni dio vanjske jedinice. Inverter tehnologiju možemo usporediti sa onom iz automobila: Što više pritišćete papučicu gasa, brže se krećete.

Inverterska jedinica bitno će povećati svoj kapacitet bazirana na potrebnom kapacitetu koji je poterban da bi se prostor ohladio ili ugrijao. Ne inverter može se usporediti sa paljenjem ili gašenjem svjetla. Uključivanje ovakve jedinice počinje sa radom u punoj snazi.

Prednosti inverter tehnologije:

  • Puno brže postižete željenu temperaturu
  • Vrijeme starta je smanjeno za 1/3
  • Štedite energiju i novac: 30% manja potrošnja
  • Nema voltažnih udara
  • Potrošnja električne energije je smanjena za 1/3 ( u usporedbi sa on/off jedinicama )
  • Nema variranja temperature