No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook youtube

Klimatizacijski uređaj prestaje s radom ( ON timer u funkciji )

Kada je timer podešen na ON, klimatizacijski uređaj može početi s radom i do jedan sat ranije, kako bi postigao temperaturu blizu one određene na daljinskom upravljaču.
Ako je tijekom tog perioda daljinski upravljač u funkciji ( osim u ON/OFF modu ), klimatizacijski uređaj određuje stop mod.
U tom slučaju, uključite jedinicu koristeći daljinski upravljač i ponovno podesite timer.